Tags: sản xuất đá xanh Thanh Hóa

Đá xanh thanh hóa được khai thác ở những mỏ nào?

  • 28/09/2018
  • 68892

Đá xanh tự nhiên được phân bố ở một số huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, tập trung ở khu Đông Bắc của tỉnh. Tùy vào cấu tạo địa chất, mà màu sắc là đá xanh đen hoặc đá xanh rêu.

Chi tiết

Đối tác