Tags: Thành nhà Hồ

Phát hiện mỏ đá xây thành nhà Hồ

  • 28/09/2018
  • 1797

Trung tâm Bảo tồn di sản thành nhà Hồ, Thanh Hóa vừa tìm thấy địa điểm được cho là nơi khai thác đá để xây thành nhà Hồ, di sản thế giới.

Chi tiết

Đối tác